FRIVILLIGE

Den frivillige arbejdskraft er omdrejningspunktet i Café Paraplyen.

Frivillighed med hjertet

De frivillige er den bærende del af Café Paraplyens indsats. Der er omkring 90 frivillige tilknyttet.

Som frivillig kan du være med på forskellige opgaver: køkken og café, cafévært/ samtalepartner, opvask og indkøb, kontor, systue, strikkegruppe, genbrug, meditation og massage, juridisk og økonomisk rådgivning samt meget andet.

Som frivillig har du faste vagter efter aftale. Ved afbud/ ændringer ringes til køkkenet på tlf.: 38 88 75 79

Hos os er det vigtigt at have tid, lyst og overskud til samvær og omsorg for andre – dette indebærer særligt at rumme hinanden og værdsætte de forskelligheder som vi hver især bringer med os.

At være frivillig... indebærer

  • tid - lyst - overskud - til det sociale og diakonale arbejde i huset

  • yde hjælp til selvhjælp - frivillige overtager ikke andres problemer men lytter og støtter

  • at inddrage egen livserfaring

  • at være med til at hjælpe hinanden - både praktisk og ved at yde omsorg for medmennesket

  • personlig udvikling - gennem en masse oplevelser sammen med andre

  • mødet mellem forskellige mennesker med andre livsanskuelser end din egen

  • at være en aktiv og medansvarlig del af dit lokal samfund
javinform.com Shemale Porn comicsmap.cc javplays.com