FRIVILLIGE

Den frivillige arbejdskraft er omdrejningspunktet i Café Paraplyen.

Frivillighed med hjertet

De frivillige er den bærende del af Café Paraplyens indsats. Der er omkring 70 frivillige tilknyttet. De frivillige er med i forskellige opgaver -

køkken og café, cafévært/ samtalepartner, opvask og indkøb, kontor og IT, systue og genbrug, meditation eller massage, juridisk og økonomisk rådgivning og meget andet.

Som frivillig har man faste vagter. Ved afbud/ ændringer ringes til køkkenet på tlf. 38 88 75 79

Som frivillig er det vigtigt at have tid, lyst og overskud til omsorgsarbejde – dette indebærer særligt at rumme hinanden, med de forskelligheder som vi hver bringer med os.

Vi bygger på venlighed, åbenhed og hygge.

At være frivillig... indebærer

  • tid - lyst - overskud - til det sociale og diakonale arbejde i huset

  • yde hjælp til selvhjælp - frivillige overtager ikke andres problemer, men går ved siden af..

  • at inddrage ens livserfaring

  • at være med til at hjælpe både praktisk og ved at yde omsorg for medmennesket

  • personlig udvikling - gennem en masse oplevelser

  • møder med en hel masse forskellige mennesker

  • at være en aktiv og medansvarlig del af det lokale samfund