Café Paraplyen

Café Paraplyen på Frederiksberg er et alkoholfrit tilbud, der er drevet af både frivillige og ansatte.

Netværk

Det er ikke altid let som voksen at få nye bekendtskaber. Hvor går man hen, hvis man vil møde nogle søde og flinke folk, som også vil mødes med andre? Svaret kan være - at komme i Café Paraplyen - enten som gæst eller som frivillig.

Huset har eksisteret siden d. 5. september 1995. Det er åbent for alle, men det særlige er at fællesskabet skal rumme alle, og især udsatte mennesker. Husets kultur er at holde af, holde om, og ikke mindst i livets mørke stunder, at holde ud. Som frivillig eller ansat bestræber vi os på, at 'tænde et lys i mørket' for mennesker, som har brug for det ved at vise omsorg og rummelighed overfor hinanden.

Mission og vision

KFUM's Sociale Arbejdes formål er på den danske folkekirkes grund at yde en diakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer.

Formål:

 • At være en forebyggende og støttende foranstaltning for personer med særlige sociale vanskeligheder
 • At skabe et alkohol- og stoffrit miljø, hvor man kan købe et dagligt måltid mad
 • At skabe et værested, der er åbent og accepterende for den enkelte
 • At støtte og hjælpe enhver med problemer, som selv ønsker at blive hjulpet gennem hjælp til selvhjælp
 • At åbne mulighed for at inddrage mennesker i et aktivt fællesskab, herunder arbejdsfællesskab
 • At aktiviteterne skal være netværksskabende
 • At være et godt arbejdssted for de frivillige medarbejdere

Hvem kommer i Paraplyen?

 • Pensionister og andre på overførselsindkomst
 • Enhver, der har brug for at deltage i et accepterende og aktiverende socialt fællesskab
 • Personer, der har problemer med misbrug af rusmidler
 • Personer med psykiske problemer
 • Mennesker der er ensomme
 • Personer med ringe eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet

Alle uanset social status