Styregruppen

Styregruppen har det overordnede ansvar for Café Paraplyens ledelse. Styregruppen mødes 4 gange årligt. Ved møderne deltager endvidere: lederen, stedfortræder og en frivillig repræsentant uden stemmeret.

 

Britta Ulnits (formand) – valgt af KFUM’s Sociale Arbejde

Christina Mertz Fundrup (næstformand) – Godthaab Sogns menighedspleje

Lise Leiko Yoshida – kirke og kulturmedarbejder, valgt af Godthaab Sogns Menighedspleje

Erik Sønderskov Jørgensen – entrepreneur, valgt af KFUM’s Sociale Arbejde

Kirsten Sørensen – diakon, valgt af KFUM’s Sociale Arbejde

Tove Sørensen – sygeplejeske, valgt af KFUM’s Sociale Arbejde

Eilen Bengtsson – konsulent v/ Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen, Frederiksberg Kommune

June Crondahl - jurist, konsulent i KFUM's Sociale Arbejde 

Frivillig repræsentant: Anne-Marie Thalund