At være frivillig hos os..

De frivilliges indsats er af den vigtigste betydning i Café Paraplyen. Uden de frivillige er der ikke nogen social café. Den diakonale indsats er båret af at nogle mennesker giver sig tid til at se og være noget for medmennesket - og lønnen? Den frivillige indsats bærer lønnen i sig selv. De frivillige siger, at de tager lige så meget med hjem, som de giver i løbet af en dag i Paraplyen.

Frivilligt arbejde

Er du interesseret i frivilligt, socialt arbejde kan du aftale en tid til et interview med en af de ansatte. Du er også velkommen til i første omgang at tale med en frivillig.

De fleste er frivillige, fordi de har lyst til at at hjælpe andre. Derudover får man også en mulighed for at lære og udvikle sig selv personligt. Man møder en hel masse søde og engagerede folk - en mangfoldig skare!

Paraplyens formål er også at være en god arbejdsplads for de frivillige. Der er mulighed for at komme på kurser, og der afholdes personalemøder hver måned. Der er to faste sociale arrangementer om året.

Ud over de frivillige og de fire fastansatte har Paraplyen også enkelte i jobtræning, i samfundstjeneste og studerende (social og sundhedsassistentelever, pædagogstuderende) og volontører gennem EU projekter