Gratis rådgivning

Paraplyen tilbyder frivillig, gratis rådgivning:

  • økonomisk rådgivning i forbindelse med gæld eller økonomisk usikkerhed hos udsatte
  • juridisk rådgivning
  • psykologisk rådgivning for mennesker i krise, som ikke er i anden behandling, så som psykiatrisk behandling under indlæggelse
  • social rådgivning og rådgivning omkring eks. hjælpemidler og hvordan man søger
  • konfliktmægling - når to parter er villige til at mødes for at søge en løsning, som dur i længden

Alle rådgivere har tavshedspligt og er uvildige.

Kontakt os på tlf.: 42 444 101